MORFOLOGIE

Această categorie are în vedere părțile de vorbire flexibile, precum: verbul; substantivul;
articolul; adjectivul; pronumele, numeralul, dar și părțile de vorbire neflexibile: adverbul;
prepoziția; conjuncția; interjecția.

Pronumele

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Dificil Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Materia exersată în această categorie este cu privire la: pronumele personal (persoana, genul şi numărul; formele accentuate şi neaccentuate); pronumele de politeţe; pronumele demonstrativ; pronumele … Începe testul

Pronumele

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Mediu Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Materia exersată în această categorie este cu privire la: pronumele personal (persoana, genul şi numărul; formele accentuate şi neaccentuate); pronumele de politeţe; pronumele demonstrativ; pronumele … Începe testul

Adjectivul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Dificil Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată în această categorie de teste este cu privire la adjectivul; adjective variabile şi adjective invariabile. Adjectivul în propoziţie: atribut adjectival, nume predicativ; genul … Începe testul

Adjectivul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Mediu Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată în această categorie de teste este cu privire la adjectiv; adjective variabile şi adjective invariabile. Adjectivul în propoziţie: atribut adjectival, nume predicativ; genul … Începe testul

Adverbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Dificil Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată aici este referitoare la exprimarea coordonatelor acţiunii - spaţiu, timp, modalitate (adverbul, locuţiunea adverbială); adverbul de loc, de timp şi de mod; exprimarea … Începe testul

Adverbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Mediu Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată aici este referitoare la Exprimarea coordonatelor acţiunii - spaţiu, timp, modalitate (adverbul, locuţiunea adverbială); adverbul de loc, de timp şi de mod; exprimarea … Începe testul

Verbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Dificil Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată este referitoare la verb, modurile personale și timpurile acestora, cât și modurile nepersonale. De asemenea, apar întrebări cu privire la funcțiile verbului, locuţiunile … Începe testul

Verbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Mediu Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
Tematica exersată este referitoare la verb, modurile personale și timpurile acestora, cât și modurile nepersonale. De asemenea, apar întrebări cu privire la funcțiile verbului, locuţiunile … Începe testul

Verbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este referitoare la verb, modurile personale și timpurile acestora, cât și modurile nepersonale. De asemenea, apar întrebări cu privire la funcțiile verbului, locuţiunile … Începe testul

Substantivul - Articolul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Dificil Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
În această categorie vei găsi întrebări cu privire la substantivul comun şi propriu, genul şi numărul acestuia, dar și despre articularea substantivului (articolul hotărât, articolul … Începe testul

Substantivul - Articolul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Mediu Timp de rezolvare: 0:45:00 minute
În această categorie vei găsi întrebări cu privire la substantivul comun şi propriu, genul şi numărul acestuia, dar și despre articularea substantivului (articolul hotărât, articolul … Începe testul

Substantivul - Articolul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
În această categorie vei găsi întrebări cu privire la substantivul comun şi propriu, genul şi numărul acestuia, dar și despre articularea substantivului (articolul hotărât, articolul … Începe testul

Pronumele

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Materia exersată în această categorie este cu privire la: pronumele personal (persoana, genul şi numărul; formele accentuate şi neaccentuate); pronumele de politeţe,; pronumele demonstrativ.; pronumele … Începe testul

Adjectivul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată în această categorie de teste este cu privire la adjectivul; adjective variabile şi adjective invariabile. Adjectivul în propoziţie: atribut adjectival, nume predicativ; genul … Începe testul

Adverbul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Exprimarea coordonatelor acţiunii - spaţiu, timp, modalitate (adverbul, locuţiunea adverbială). Adverbul de loc, de timp şi de mod. Exprimarea interogaţiei - adverbele interogative. Gradele de … Începe testul

Prepoziția, conjucția, interjecția

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este referitoare la exprimarea obiectului direct, indirect şi a circumstanţelor - prepoziţia, dar și locuţiunea prepoziţională. De asemenea, tot aici sunt întrebări cu … Începe testul

Numeralul

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
În acest set de teste, vei găsi întrebări cu privire la exprimarea cantităţii şi a ordinii - numeralul, mai precis numeralul cardinal, numeralul ordinal, numeralul … Începe testul

Acest website folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații intrați aici