LECTURĂ

În această categorie vei găsi teste cu privire la discursul narativ (narativul literar, narativul
nonliterar), discursul liric și textul versificat, descrierea literară, descrierea științifică, discursul
dramatic, dar și textul explicativ și cel argumentativ.
Testele sunt centrate și pe dezvoltarea unor competențe-cheie.

Discursul liric

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este discursul liric şi textul versificat, astfel: discursul liric; relaţia conţinut - formă: discurs liric; autor/voce lirică; versificaţie: măsură, tipuri de rimă; figuri … Începe testul

Textul dramatic

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este referitoare la textul dramatic şi arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică) . Începe testul

Narativul în versuri

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este referitoare la discursul narativ în versuri (narativul literar în versuri). Începe testul

Narativul nonliterar

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată este referitoare la narativul nonliterar (comunicarea narativă). Începe testul

Textul narativ literar, cu secvențe descriptive de tip portret

Limba Romana Clasa: 8 Dificultate: Usor Timp de rezolvare: 0:30:00 minute
Tematica exersată în această categorie vizează narativul literar (discursul narativ): autor, narator, personaj, acţiune, etapele acţiunii; indici spaţio-temporali: unde şi când se desfăşoară acţiunea; naraţiunea … Începe testul

Acest website folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații intrați aici