TUDOMKA

Îmbunătățește-ți cunoștințele de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ și LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ!

UMKA vine în ajutorul tău, elevul de clasa a VIII-a, de la școlile cu predare în LIMBA MAGHIARĂ, oferindu-ți teste care vizează toate categoriile din programa pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ, 2022, cât și variante de examen la limba română, realizate în conformitate cu noul model, propus de M.E.N. la 1 noiembrie 2021, cât și variante realizate după modelul din 2.11.2020.

De asemenea, aplicația îți pune la dispoziție și teste de limba și literatura maghiară, în spiritul modelelor de examen.

Mult succes!

VARIANTE DE EXAMEN 2021

Teste: 12 Teste disponibile: 1
Această categorie conține seturi de teste, realizate în conformitate cu modelul propus de M.E.N., la 2 noiembrie 2020, pentru școlile … Rezolvă testele

FONETICĂ

Teste: 3 Teste disponibile: 1
În această categorie vei găsi teste referitoare la: sunet şi literă: corespondenţa dintre ele; regulile de despărţire a cuvintelor în … Rezolvă testele

SINTAXĂ ȘI MORFOLOGIE

Teste: 1 Teste disponibile: 1
Tematica exersată în această categorie vizează atât funcțiile sintactice ( Subiect, Predicat, Atribute, Complemente), cât și părțile de vorbire flexibile, … Rezolvă testele

LECTURĂ

Teste: 5 Teste disponibile: 1
În această categorie vei găsi teste cu privire la discursul narativ (narativul literar, narativul nonliterar), discursul liric și textul versificat, … Rezolvă testele

VOCABULAR

Teste: 6 Teste disponibile: 1
Această categorie vizează: vocabularul limbii române; cuvântul; sensul propriu şi sensul figurat; sinonime, antonime, omonime, polisemie; arhaismele, regionalismele, neologismele, paronimele … Rezolvă testele

SZÖVEGÉRTŐ FELADATOK

Teste: 6 Teste disponibile: 1
Kedves Diákok! Ezen az online felületen az országos kompetenciamérés szövegértési feladataihoz hasonló tesztsorokat, feladattípusokat találtok. Először figyelmesen olvassátok el a … Rezolvă testele

LIMBA ÎN FUNCȚIUNE

Teste: 6 Teste disponibile: 1
Această categorie se adresează nu numai elevilor care se pregătesc pentru evaluarea națională la limba română, ci și celor din … Rezolvă testele

DIALOG INTERCULTURAL

Teste: 2 Teste disponibile: 1
Prin această categorie de teste propunem elevilor o plimbare în universul cultural, urmat de un popas artistic, literar. Prin textele … Rezolvă testele

VARIANTE DE EXAMEN 2022

Teste: 3 Teste disponibile: 1
Această categorie conține variante de examen, realizate în conformitate cu noul model publicat de Ministerul Educației, la data de 1.11.2021, … Rezolvă testele

SINTAXA FRAZEI

Teste: 3 Teste disponibile: 0
Această categorie vizează tipurile de propoziție din interiorul frazei și raporturile dintre ele, astfel, aici vei găsi teste despre: propoziţii … Rezolvă testele

REDACTARE

Teste: 5 Teste disponibile: 0
Această categorie vizează corectitudinea gramaticală; respectarea convenţiilor ortografice şi de punctuaţie; semnele de punctuaţie şi de ortografie. Rezolvă testele

MORFOLOGIE

Teste: 17 Teste disponibile: 0
Această categorie are în vedere părțile de vorbire flexibile, precum: verbul; substantivul; articolul; adjectivul; pronumele, numeralul, dar și părțile de … Rezolvă testele

SINTAXA PROPOZIȚIEI

Teste: 23 Teste disponibile: 0
Această categorie vizează tipurile de enunțuri precum propoziţia simplă, propoziţia dezvoltată, dar și exprimarea afirmativă, negativă, cea enunţiativă, interogativă, exclamativă. … Rezolvă testele

TESTE MIXTE, RECAPITULATIVE (simulare examen)

Teste: 2 Teste disponibile: 0
Aceste seturi de teste sunt mai complexe, având scopul de a verifica, în același timp, toată materia parcursă, aferentă tuturor … Rezolvă testele

COMPREHENSIUNE

Teste: 3 Teste disponibile: 0
Această categorie cuprinde exerciții de comprehensiune/înțelegere a unor texte diverse (literare/nonliterare), prin care se vizează pregătirea pentru itemii 1, 2, … Rezolvă testele

Acest website folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații intrați aici