Partenerii noștri Tudomka

Teodora Simon

Teodora Simon este profesor grad I, titular al catedrei de Limba și literatura română a Liceului Unitarian "János Zsigmond", Cluj-Napoca și membru fondator al Umka. Are o experiență de predare de 19 ani, obținând, împreună cu elevii săi rezultate foarte bune, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat. De asemenea, este autoarea a numeroase auxiliare didactice pentru gimnaziu și liceu, implicată în diverse proiecte și parteneriate educaționale, prin care se încearcă simplificarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă.

Kocsis Ildikó este profesor de Limba și literatura română, administrator al unui centru de meditații și ateliere educaționale. Și-a început cariera didactică în învățământul preuniversitar la Liceul Teoretic "Brassai Sámuel", respectiv la Liceul Unitarian "János Zsigmond". Preocupată de predarea bazată pe atașament și de didactica limbii române ca limbă nematernă, este mereu în căutarea unor metode și programe educaționale inovative, interactive prin care poate facilita și încuraja studiul limbii și literaturii române în rândul elevilor din școlile cu predare în limba maghiară.

Kocsis Ildikó
Cozma Gabriella

Cozma Gabriella a kolozsvári Bölcsészettudományi Karon végezte tanulmányait alap- és mesterképzésen. Jelenleg a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium címzetes magyartanára és az Umka munkatársa. 9 év okatatási tapasztalata, a nyolcadikos tanulók záróvizsgán elért eredményei, illetve az érettségi vizsga jegyei visszaigazolják felkészültségét, tanári hozzáállását, a módszer eredményességét.

Silvana Bicăzan este profesor de Limba și Literatura Română, titular la Liceul Unitarian "Janos Zsigmond". La începutul carierei a acumulat experiență trecând, ca profesor, prin toate tipurile de învățământ, de la public, la privat, de la profesional la teoretic, de la școli de cartier la școli de elită. În ultimii nouă ani, a predat limba română ca nematernă, obținând cu elevii săi de la Liceul Unitarian, rezultate foarte bune la examenele și olimpiadele naționale. De asemenea, fiind preocupată de folosirea și descoperirea unor metode creative pentru dezvoltarea competenței de comunicare în limba română și a competenței culturale a elevilor, a participat la crearea unor materiale auxiliare destinate atât elevilor de liceu, cât și celor de gimnaziu.

Kocsis Ildikó
Dénes Éva

Dénes Éva húsz éves tapasztalattal rendelkező II.fokozatú címzetes magyartanár. 2006 óta a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium tanára, több iskolai szintű, megyei és országos verseny szervezője, a magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgatók pedagógiai gyakorlatvezetője. Diákjai évek óta nagyon szép eredményeket érnek el a nyolcadikos záróvizsgán és az érettségin, valamint megyei, országos és nemzetközi versenyeken.

Mimi Gramnea este absolventă a Facultății de Litere, Universitatea București, secția română-franceză, în anul 2000, în prezent, fiind profesor titular de limba și literatura română pentru nivel gimnazial și liceal, gradul I, la C.N. "Emil Racoviță". Are o experiență de 21 de ani la catedră, pe care a acumulat-o în diverse instituții și forme de învățământ: gimnazial, liceal, profesional, seral, rută progresivă, în sistem de stat și privat.

Pentru ea, limba și literatura română este, în primul rând, o formă de afirmare a identității personale și naționale în diverse contexte de viață, (multi)etnice și (multi)culturale. În același timp, ea oferă calea către explorarea propriei interiorități a celor implicați în procesul de învățare, oferind cheia către o viață împlinită. Doamna profesoară este creativă, implicată în procesul de cunoaștere și perfecționare, deoarece consideră că demersul educativ trebuie să pornească mai întâi de la dascăl, puterea exemplului asupra elevului fiind foarte importantă. Unul din mottourile pe care le susține, în acest sens, este: Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume! (Mahatma Gandhi). Este (co)autoare a numeroase materiale didactice, caiete de lucru, portofolii educaționale, ghiduri naționale pentru evaluarea națională și bacalaureat, manuale școlare la nivel gimnazial și liceal.

Mimi Gramnea

Acest website folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații intrați aici